Επαγγελματική

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η LE GOURMET VOLOS διατηρεί δυναμικό γραφείο επαγγελματικής αποκατάστασης το οποίο μετά την αποπεράτωση των σπουδών βρίσκεται στη διάθεση των αποφοίτων της για την εξεύρεση εργασίας. Διατηρεί δυνατές σχέσεις συνεργασίας με μεγάλες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις για την απορρόφηση των καταρτισμένων σπουδαστών της.