Φιλοσοφία

Φιλοσοφία Le gourmet

Το Εργαστήριο Πιστοποιημένων Τουριστικών & Επισιτιστικών Σπουδών LE GOURMET VOLOS είναι κέντρο Πιστοποιημένης εκπαίδευσης η οποία παρέχεται από διακεκριμένους Οργανισμούς Πιστοποίησης Επαγγελματικής κατάρτισης της Μεγάλης Βρετανίας NCFE (National Awarding Body of England).

Οι σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας και τα Επαγγελματικά Εργαστήρια της LE GOURMET VOLOS επιβλέπονται και πιστοποιούνται συνεχώς από το Βρετανικό Οργανισμό NCFE, διασφαλίζοντας πως θα βοηθήσουν τεχνογνωστικά και επιμορφωτικά τους εκπαιδευόμενους.

Έχοντας ως γνώμονα την παροχή τουριστικών και επισιτιστικών γνώσεων τόσο σε αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όσο και σε επαγγελματίες και αποφοίτους σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης, τα προγράμματα εξειδίκευσης δίνουν τα απαραίτητα εφόδια για επιτυχή πορεία.

Η LE GOURMET VOLOS είναι η καλύτερη επιλογή για εκπαίδευση που οδηγεί σε επαγγελματική καταξίωση!