Καλωσήρθατε στο Ινστιτούτο Τουριστικών και Επισιτιστικών Σπουδών Le Gourmet.

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΗ LE GOURMET

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
  • Βασικός στόχος μας είναι η δημιουργία ικανών και αξιόπιστων στελεχών στον χώρο της Τουριστικής Βιομηχανίας. Ο ανταγωνισμός και η συνεχής βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών απαιτεί σύγχρονους κανόνες εκπαίδευσης προκειμένου οι σπουδαστές μας να καταστούν ικανοί να αντιμετωπίσουν τις εργασιακές προκλήσεις της εποχής .
  • Το έμπειρο εκπαιδευτικό προσωπικό της LE GOURMET – VOLOS απαρτίζεται από καθηγητές οι οποίοι έχουν την απαιτούμενη ακαδημαϊκή κατάρτιση σε συνδυασμό με την ανάλογη επαγγελματική εμπειρία αφού διετέλεσαν αξιόλογα στελέχη σε γνωστές Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό
  • Η LE GOURMET VOLOS διατηρεί δυναμικό γραφείο επαγγελματικής αποκατάστασης το οποίο μετά την αποπεράτωση των σπουδών βρίσκεται στη διάθεση των αποφοίτων της για την εξεύρεση εργασίας. Διατηρεί δυνατές σχέσεις συνεργασίας με μεγάλες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις για την απορρόφηση των καταρτισμένων σπουδαστών της.